การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2566
LINE it! 104
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาร่างแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab/Infliximab/Rituximab ข้อบ่งใช้โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) และพิจารณาเสนอราคาจำหน่ายยา Golimumab รูปแบบบริหารยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบ RDPA ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
รายการภาพ