การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 31/05/2566
LINE it! 192
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566