การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2566
LINE it! 128
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ