การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
ประกาศ ณ วันที่ 24/03/2566
LINE it! 165
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุน โดยมี น.อ.ศรีอนันต์ โมทะจิตร หัวหน้ากองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 มีนาคม 2566
รายการภาพ