การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 24/03/2566
LINE it! 119
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนยุติธรรม กิจกรรม “หนึ่งการให้ ได้สองเท่า” เพื่อเด็กและเยาวชน โดยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ