การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประกาศ ณ วันที่ 21/03/2566
LINE it! 143
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยมีนางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 312 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ