การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ จัดทำหนังสืออักษรเบล
ประกาศ ณ วันที่ 02/02/2566
LINE it! 155
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมบัญชีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมนำปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะที่รับบริจาคของกรมบัญชีกลาง จำนวน 1,240 ฉบับ มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบล โดยมีนางสาวชนิดาภา​ เพ็ชรรักษ์​ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
รายการภาพ