การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ 31/01/2566
LINE it! 90
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
โดยมีนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และคณะ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
 
รายการภาพ