การแสดงผล C C C
การประชุม กรณีกระทรวงกลาโหมขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมบัญชีกลางและกระทรวงกลาโหม
ประกาศ ณ วันที่ 25/01/2566
LINE it! 141
นางสาววิลาวรรณ พญาน้อย รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุม กรณีกระทรวงกลาโหมขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมบัญชีกลางและกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ