การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี ในงาน “วันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
ประกาศ ณ วันที่ 07/10/2565
LINE it! 110
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีในงาน “วันสถาปนาครบรอบ 11 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ” พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฯ
โดยมีพันเอก สมมาส สำราญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
 
รายการภาพ