การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ 20 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 06/10/2565
LINE it! 147
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ 20 ปี โดยนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้รับมอบ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565
รายการภาพ