การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 20 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 03/10/2565
LINE it! 132
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 20 ปี โดยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565
รายการภาพ