การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 03/10/2565
LINE it! 168
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี โดยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ