การแสดงผล C C C
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 และงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2565
LINE it! 407
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม และบริษัทออแกไนซ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
 
รายการภาพ