การแสดงผล C C C
รองปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการประเมินผลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2565
LINE it! 44
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ปรึกษาโครงการการประเมินผลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับโครงการประเมินผลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์การบันทึกเทป ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 มิถุนายน 2565
รายการภาพ