การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รางวัล
ประกาศ ณ วันที่ 16/09/2564
LINE it! 68
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมรับรางวัลผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการทรัพยากรบุคคล ผลงาน e-GP Blockchain ของกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
รายการภาพ