การแสดงผล C C C
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 15/09/2564
LINE it! 89
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกล่าวอวยพรและมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางที่เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยนางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ คลังจังหวัดมหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
รายการภาพ