รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดการทุจริตได้อย่างไร”
ประกาศ ณ วันที่ 24/07/2561
LINE it! 366
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดการทุจริตได้อย่างไร” ในรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยจะออกอากาศในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
รายการภาพ