กรมบัญชีกลางสรุปผลกา​รเบิกจ่าย 8 เดือน สูงกว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2560
LINE it! 319
รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
รายการภาพ