การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 05/06/2560
LINE it! 216
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมีนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนและบริษัทที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนและแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และเพื่อแจ้งกำหนดการจัดงานมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.-11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
รายการภาพ