โครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 30/05/2560
LINE it! 235
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือ แนวปฏิบัติ”ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้กับข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางได้มีความรู้ความเข้าใจในสาระคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี รวมทั้งได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ได้ดียิ่งขึ้น