NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ 16/09/2559
LINE it! 284
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 9 นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังฯ วันที่ 15 กันยายน 2559
 
รายการภาพ