การแสดงผล C C C
Infographic
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
22589 11/07/2565 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 เป็น ส 3 80
17407 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 64
17402 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปี 72
17401 07/07/2565 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงโควิด-19 84
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.658 s