การแสดงผล C C C
ISMS Policy
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69711 05/01/2567 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) 20 975/417/คำสั่ง 5-2567 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสน.pdf
71012 28/09/2566 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการภายนอก (Information Security Policy for Supplier) 225 920/588/PO-ISMS-002 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ สำหรับภายนอก.pdf
22709 24/01/2562 นโยบายการบริหารระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS Policy) 800 394/333/ismspolicy.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.994 s