การแสดงผล C C C
ISMS Policy
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
22709 13/03/2567 นโยบายการบริหารระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS Policy) 840 139/99/ISMS Policy 13 มี.ค. 2567.pdf
69711 05/01/2567 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) 38 975/417/คำสั่ง 5-2567 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสน.pdf
71012 28/09/2566 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการภายนอก (Information Security Policy for Supplier) 241 920/588/PO-ISMS-002 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ สำหรับภายนอก.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.793 s