การแสดงผล C C C
FAQs
หัวข้อหลัก1 ผู้ชม อ่านต่อ
• บุตรสาวอายุ 19 ปี ตั้งครรภ์ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมารดาเป็นข้าราชการ จะเบิกค่าคลอดบุตรของลูกสาวได้หรือไม่ 558
หัวข้อย่อย 1-1 ผู้ชม อ่านต่อ
• ใบเสร็จรับเงินของรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ระบุชื่อโรค "วางแผนครอบครัว"แต่เป็นค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ อยากเรียนถามว่า " การวางแผนครอบครัว"จะสามารถเบิกได้หรือไม่ 404
หัวข้อหลัก2 ผู้ชม อ่านต่อ
ไม่พบข้อมูล
หัวข้อย่อย 2-1 ผู้ชม อ่านต่อ
• บรรจุรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธค 54 ต่อมาได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดที่พักให้ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากได้เช่าซื้อบ้านที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาไว้ก่อนที่จะโอนไปรับราชการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งระยะทางจากที่ทำงานถึงบ้านพักมีระยะถึงกันประมาณ 30 กิโลเมตร จึงไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้   372
ข้อมูลทั่วไป ผู้ชม อ่านต่อ
ไม่พบข้อมูล