การแสดงผล C C C
Contact us
MAPS
ที่อยู่ :
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
พิกัด Google Map :
13.781532081204672, 100.5363484460887
โทรศัพท์ :
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
Call Center 0-2270-6400
โทรสาร :
02-127-7142
Email :
callcenter@cgd.go.th (สำหรับ สอบถามปัญหาทั่วไป)
saraban@cgd.go.th (สำหรับรับ-ส่งเอกสารทางราชการ)
ระบบรับเรื่องร้องเรียน >> คลิก
e-Mail และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมบัญชีกลาง
หน่วยงาน โทรศัพท์ e-Mail
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ {{((contactCtrl.data.page-1)*contactCtrl.data.perpage.id)+1}} ถึง {{((contactCtrl.data.page-1)*contactCtrl.data.perpage.id)+contactCtrl.pagination.result.length}} จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ {{contactCtrl.pagination.total}} รายการ
processing time {{contactCtrl.pagination.time}} s