NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
โจรกรรม สูญหาย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04957 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ ๑๑๖/๒๕๕๖ คนร้ายโจรกรรมลักทรัพย์ของโรงเรียน 1,925 385/167/สรพ116-56,2.pdf
04958 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๑๘/๒๕๕๖ รถยนต์ราชการสูญหาย 908 831/317/สรพ118-56,1.pdf
04959 28/03/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๕๔/๒๕๕๖ รถยนต์และทรัพย์สินภายในรถของส่วนราชการสูญหาย 600 341/872/เรื่องเสร็จที่๕๔-๕๖,1.pdf
04960 20/09/2555 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๙๙/๒๕๕๕ รถยนต์ของทางราชการสูญหาย 372 269/807/เรื่องเสร็จที่สรพ.99-2555,1.pdf
04961 29/06/2555 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๕๐/๒๕๕๕ เอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานถูกโจรกรรม 480 803/558/เรื่องเสร็จที่+สรพ.50-2555,1.pdf
04962 25/04/2555 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๕/๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เวรยามขโมยเงินจากตู้นิรภัย 219 466/875/เรื่องเสร็จที่สรพ152555,1.pdf
04963 01/12/2554 เรื่องเสร็จที่ ๘๓/๒๕๕๔ เงินสดของสำนักงานถูกโจรกรม 431 334/308/เรื่องเสร็จที่+832554,2.pdf
04964 08/11/2554 เรื่องเสร็จที่ ๔๕/๒๕๕๔ รถยนต์สูญหาย 361 717/789/เรื่องเสร็จที่45+34822554,2.pdf
04965 14/10/2554 โบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ถูกโจรกรรม เรื่องเสร็จที่ ๓๙/๒๕๕๔ 279 368/875/เรื่องเสร็จที่39.2554,2.pdf
04966 05/09/2554 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนพร้อมเอ็นกระปุกของเทศบาลสูญหาย 796 583/402/เรื่องเสร็จที่+32-2554,2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 1.235 s