การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
98491 01/01/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2564 27 797/857/ธ.ค. 64 ตาราง.pdf
98490 01/01/2565 สถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2564 8 341/109/ธ.ค.64 กราฟ.pdf
95804 01/12/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2564 26 857/789/พ.ย.64 ตาราง.pdf
95802 01/12/2564 สถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2564 3 505/61/พ.ย.64 กราฟ.pdf
93223 01/11/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2564 27 282/1011/ต.ค. 64 ตาราง.pdf
93222 01/11/2564 สถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2564 7 24/465/ต.ค. 64 กราฟ.pdf
90990 01/10/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2564 39 164/58/ก.ย. 64 ตาราง.pdf
90989 01/10/2564 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2564 9 846/995/ก.ย. 64 กราฟ.pdf
88743 01/09/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือนสิงหาคม 2564 34 815/960/ส.ค. 64 ตาราง.pdf
88742 01/09/2564 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2564 10 54/826/ส.ค. 64 กราฟ1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 133 รายการ
processing time 1.417 s