การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
46204 01/05/2566 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2566 15 778/156/เม.ย. 66 ตาราง.pdf
46202 01/05/2566 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2566 4 304/101/เม.ย. 66 กราฟ.pdf
42930 01/04/2566 สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot แบบตาราง 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 21 516/131/สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และกา.pdf
42929 01/04/2566 สถิติการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot แบบแผนภูมิ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566 10 531/230/ข้อมูสถิต chatbot  ปีงบประมาณ 66 ราย 6 เดือนแรก.pdf
42928 01/04/2566 สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ แบบแผนภูมิ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 8 845/778/ข้อมูลสถิตการรับสายปีงบประมาณ 66 ราย 6 เดือน,0.pdf
42926 01/04/2566 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2566 9 699/50/มี.ค. 66 ตาราง.pdf
42923 01/04/2566 สถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2566 1 599/995/มี.ค. 66 กราฟ.pdf
38379 01/03/2566 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2566 29 290/809/ก.พ. 66 ตาราง.pdf
38378 01/03/2566 สถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2566 9 784/722/ก.พ. 66 กราฟ.pdf
34821 01/02/2566 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2566 68 300/745/ม.ค. 66 ตาราง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 174 รายการ
processing time 1.906 s