การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
14682 01/06/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2565 19 187/491/พ.ค.2565 ตาราง.pdf
14680 01/06/2565 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2565 3 195/570/พฤษภาคม 2565 กราฟ.pdf
12903 01/05/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2565 19 328/6/เม.ย. 2565 ตาราง.pdf
12902 01/05/2565 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2565 0 818/838/เมษายน 2565 กราฟ.pdf
09943 01/04/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบตาราง 33 998/953/สถิติการให้บริการราย 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
09941 01/04/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบแผนภูมิ 15 933/249/ข้อมูลสถิตการรับสายราย 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 .pdf
09921 01/04/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2565 12 1/71/มี.ค. 2565 ตาราง.pdf
09915 01/04/2565 สถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2565 4 312/391/มี.ค. 65 กราฟ.pdf
07691 18/03/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 แบบตาราง 17 170/934/ตาราง 2564.pdf
07689 18/03/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 แบบแผนภูมิ 9 859/1/กราฟ 2564.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 147 รายการ
processing time 1.583 s