การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24168 01/10/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2565 1 858/579/ก.ย.2565 ตาราง,0.pdf
24166 01/10/2565 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2565 0 472/814/ก.ย.2565 กราฟ,0.pdf
24233 01/10/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบตาราง 6 เดือนหลัง 0 100/601/สถิติการให้บริการราย 6 เดือนหลัง งบประมาณ พ.pdf
24231 01/10/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบแผนภูมิ 6 เดือนหลัง 0 66/440/ข้อมูลสถิตการรับสายราย 6 เดือนหลัง ปีงบประ.pdf
21946 01/09/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2565 35 559/913/ส.ค.2565 ตาราง.pdf
21942 01/09/2565 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2565 4 735/875/ส.ค. 2565 กราฟ.pdf
19275 01/08/2565 สรุปสถิติการให้บริการ เดือน กรกฎาคม 2565 37 824/67/ก.ค.2565 ตาราง.pdf
19273 01/08/2565 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2565 6 570/401/ก.ค.2565 กราฟ.pdf
17127 01/07/2565 สรุปสถิติการให้บริการ เดือน มิถุนายน 2565. 19 872/528/มิ.ย.2565 ตาราง.pdf
17125 01/07/2565 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2565 2 537/801/มิถุนายน 65 กราฟ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 157 รายการ
processing time 1.659 s