การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
83284 01/06/2567 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนพฤษภาคม 2567 8 381/263/chatbot เดือนพ.ค.67.pdf
83282 01/06/2567 สถิติการให้บริการข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 10 618/993/พ.ค. 67 ตาราง.pdf
83752 01/06/2567 สถิติจำนวนผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 6 287/526/walk in พฤษภาคม 2567.pdf
80760 01/05/2567 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนเมษายน 2567 14 989/584/chatbot เม.ย. 67.pdf
80758 01/05/2567 สถิติการให้บริการข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2567 19 63/474/ตาราง-กราฟ เม.ย.67.pdf
81823 01/05/2567 สถิติจำนวนผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน เมษายน 2567 6 391/741/walk in เมษายน 2567.pdf
78495 01/04/2567 สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot แบบแผนภูมิ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 30 729/808/6เดือนแรก แผนภูมิ 67.pdf
78492 01/04/2567 สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot แบบตาราง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 15 484/939/6เดือนแรก ตาราง 67.pdf
78489 01/04/2567 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนมีนาคม 2567 13 594/964/chatbot มี.ค. 67.pdf
78487 01/04/2567 สถิติการให้บริการข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2567 12 549/368/ตาราง-กราฟ มี.ค. 67.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 234 รายการ
processing time 2.002 s