ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
26190 01/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 9 522/1013/กราฟ มิถุนายน 62.pdf
26188 01/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 3 136/279/มิถุนายน-62.pdf
24680 01/06/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 29 466/1012/พฤษภาคม 62,0.pdf
24679 01/06/2562 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 12 834/515/พ.ค. 62 ,0.pdf
21488 01/05/2562 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2562 50 833/315/เม.ย. 62 .pdf
24678 01/05/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2562 6 134/887/เมษายน 62,0.pdf
22266 01/04/2562 สรุปการให้บริการ ณ ห้องกำปั่นเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 15 464/127/กราฟ (ห้องกำปั่น)  ประจำครึ่งปีงบประมาณ 2562 .pdf
22255 01/04/2562 สรุปจำนวนสายที่รับแบ่งตามระบบงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) 14 308/235/กราฟ ครึ่งปีงบประมาณ 62.pdf
21096 01/04/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2562 28 270/0/มีนาคม62.pdf
21486 01/04/2562 สถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2562 8 963/1017/มี.ค. 62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 73 รายการ
processing time 1.05 s