ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
30437 01/09/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 10 551/882/ตาราง สิงหาคม 2562.pdf
30435 01/09/2562 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 3 595/447/กราฟ สิงหาคม 2562.pdf
28295 31/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 14 200/303/ตาราง กรกฎาคม 2562.pdf
28294 31/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 5 244/892/กราฟ กรกฎาคม 2562.pdf
26190 01/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 18 522/1013/กราฟ มิถุนายน 62.pdf
26188 01/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 7 136/279/มิถุนายน-62.pdf
24680 01/06/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 35 466/1012/พฤษภาคม 62,0.pdf
24679 01/06/2562 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2562 15 834/515/พ.ค. 62 ,0.pdf
21488 01/05/2562 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2562 52 833/315/เม.ย. 62 .pdf
24678 01/05/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2562 8 134/887/เมษายน 62,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 77 รายการ
processing time 1.037 s