ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
35153 01/11/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2562 14 358/835/ต.ค. 62ตาราง.pdf
35152 01/11/2562 สถิติการการให้บริการเดือน ตุลาคม 2562 2 474/280/ต.ค. 62 กราฟ.pdf
32518 01/10/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 31 978/900/กันยายน-62 ข้อมูล.pdf
32517 01/10/2562 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 7 266/713/ก.ย.62 กราฟ .pdf
30437 01/09/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 26 551/882/ตาราง สิงหาคม 2562.pdf
30435 01/09/2562 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 5 595/447/กราฟ สิงหาคม 2562.pdf
28295 31/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 16 200/303/ตาราง กรกฎาคม 2562.pdf
28294 31/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2562 6 244/892/กราฟ กรกฎาคม 2562.pdf
26190 01/07/2562 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 20 522/1013/กราฟ มิถุนายน 62.pdf
26188 01/07/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2562 10 136/279/มิถุนายน-62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 81 รายการ
processing time 1.138 s