การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31122 01/01/2566 สรุปสถิติการใช้บริการเดือน ธันวาคม 2565 24 997/738/ธ.ค. 2565 ตาราง.pdf
31111 01/01/2566 สถิติการใช้บริการเดือน ธันวาคม 2565 8 81/590/ธ.ค.2565 กราฟ.pdf
28452 01/12/2565 สรุปสถิติการใช้บริการเดือน พฤศจิกายน 2565 26 393/560/พ.ย. 2565 ตาราง.pdf
28450 01/12/2565 สถิติการใช้บริการเดือน พฤศจิกายน 2565 10 721/510/พ.ย. 2565 กราฟ.pdf
26743 01/11/2565 สรุปสถิติการให้บริการ เดือนตุลาคม 2565 25 169/323/ต.ค.2565 ตาราง.pdf
26740 01/11/2565 สถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2565 17 3/69/ต.ค. 65 กราฟ.pdf
24168 01/10/2565 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2565 28 858/579/ก.ย.2565 ตาราง,0.pdf
24166 01/10/2565 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2565 11 472/814/ก.ย.2565 กราฟ,0.pdf
24233 01/10/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบตาราง 6 เดือนหลัง 25 100/601/สถิติการให้บริการราย 6 เดือนหลัง งบประมาณ พ.pdf
24231 01/10/2565 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 แบบแผนภูมิ 6 เดือนหลัง 13 66/440/ข้อมูลสถิตการรับสายราย 6 เดือนหลัง ปีงบประ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 163 รายการ
processing time 1.723 s