การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
68679 01/01/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2563 34 92/557/ธ.ค. 63 ตาราง.pdf
68677 01/01/2564 สถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2563 6 54/529/ธ.ค.63 กราฟ.pdf
66268 01/12/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2563 79 0/663/พ.ย. 63 ตาราง.pdf
66267 01/12/2563 สถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2563 21 114/784/พ.ย. 63 กราฟ.pdf
64499 01/11/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2563 50 377/843/ต.ค.-63-ตาราง.pdf
64497 01/11/2563 สถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2563 13 985/822/ต.ค.-63-กราฟ.pdf
62143 01/10/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 93 232/784/ก.ย.63-ตาราง.pdf
62142 01/10/2563 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 27 650/391/ก.ย.63-กราฟ.pdf
59733 01/09/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 41 253/714/ส.ค.63-ตาราง.pdf
59732 01/09/2563 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 23 680/314/ส.ค.-63-กราฟ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 109 รายการ
processing time 1.344 s