การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81599 01/06/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2564 18 803/550/พ.ค. 64 ตาราง.pdf
81598 01/06/2564 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2564 4 731/396/พ.ค.64 กราฟ.pdf
78898 03/05/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2564 25 822/863/เม.ย.64 ตาราง.pdf
78897 03/05/2564 สถิติการให้บริการเดือน เมษายน 2564 9 314/431/เม.ย. กราฟ.pdf
75899 01/04/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2564 49 481/212/มี.ค.64 ตาราง.pdf
75898 01/04/2564 สถิติการให้บริการเดือน มีนาคม 2564 10 625/802/มี.ค.64 กราฟ.pdf
72863 01/03/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 49 666/963/ก.พ.64 ตาราง.pdf
72862 01/03/2564 สถิติการให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 9 664/628/ก.พ.64 กราฟ.pdf
70930 01/02/2564 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2564 30 294/397/ม.ค. 64 ตาราง.pdf
70927 01/02/2564 สถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2564 9 414/540/ม.ค.64 กราฟ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 119 รายการ
processing time 1.398 s