การแสดงผล C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
72991 01/02/2567 สถิติจำนวนผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน มกราคม 2567 3 856/464/walk in มกราคม 2567.pdf
72123 01/02/2567 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2567 8 361/275/ม.ค. 67 ตาราง.pdf
72288 01/02/2567 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนมกราคม 2567 4 218/28/chatbot เดือนม.ค.67.pdf
72117 01/02/2567 สถิติการให้บริการเดือน มกราคม 2567 2 489/639/ม.ค. 67 กราฟ.pdf
72285 01/01/2567 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนธันวาคม 2566 1 834/855/chatbot เดือนธ.ค.66.pdf
68661 01/01/2567 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2566 34 255/826/ธ.ค.66 ตาราง.pdf
68658 01/01/2567 สถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2566 11 1011/1007/ธ.ค. 66 กราฟ.pdf
72282 01/12/2566 รายงานการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ chatbot เดือนพฤศจิกายน 2566 1 30/594/chatbot เดือนพ.ย.66.pdf
66216 01/12/2566 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2566 26 219/367/พ.ย.66 ตาราง.pdf
66213 01/12/2566 สถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2566 5 975/548/พ.ย. 66 กราฟ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 224 รายการ
processing time 2.251 s