ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
38552 01/01/2563 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2562 17 214/515/ธ.ค.-62ตาราง,0.pdf
38551 01/01/2563 สถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม 2562 16 541/867/ธ.ค.-62-กราฟ.pdf
38549 01/12/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2562 2 178/56/พ.ย.-62ตาราง.pdf
38548 01/12/2562 สถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2562 2 712/493/พ.ย.62-กราฟ.pdf
35153 01/11/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม 2562 63 358/835/ต.ค. 62ตาราง.pdf
35152 01/11/2562 สถิติการการให้บริการเดือน ตุลาคม 2562 12 474/280/ต.ค. 62 กราฟ.pdf
32518 01/10/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 35 978/900/กันยายน-62 ข้อมูล.pdf
32517 01/10/2562 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2562 12 266/713/ก.ย.62 กราฟ .pdf
30437 01/09/2562 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 30 551/882/ตาราง สิงหาคม 2562.pdf
30435 01/09/2562 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2562 10 595/447/กราฟ สิงหาคม 2562.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 85 รายการ
processing time 1.142 s