NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
16751 28/03/2562 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 7
14509 03/11/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันยายน 2561) 40
14508 21/09/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม 2561) 7
02065 29/08/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฏาคม 2561) 5
00472 03/08/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (มิถุนายน 2561) 5
97718 27/06/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (พฤษภาคม 2561) 6
95746 23/05/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 - เม.ย. 61) 236
90942 16/03/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (กันยายน 2560) 76
90939 16/03/2561 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิงหาคม 2560) 34
76469 01/08/2560 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรกฏาคม 2560) 51
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.095 s