การแสดงผล C C C
มาตรา 9 (8)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33506 04/05/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนเมษายน 2559 45
32815 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนมีนาคม 2559 15
32812 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 9
32808 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนมกราคม 2559 8
32804 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนธันวาคม 2558 11
32802 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนพฤศจิกายน 2558 10
32792 27/04/2559 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคม 2558 18
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.862 s