การแสดงผล C C C
มาตรา 9 (1)
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
มาตรา9(1) 01/08/2559 35
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 0.78 s