มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
33468 15/10/2562 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 10 830/217/ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต.PDF
94597 09/05/2561 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 501 721/363/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ เพิ่มเติม.pdf
94596 09/05/2561 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 240 59/708/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ.pdf
56861 23/01/2560 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 1,700 613/943/มติ ครม. COST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.134 s