มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
49428 12/05/2563 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 192 684/963/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่ 4.pdf
46260 08/04/2563 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 339 989/129/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST 2563 รอบ 3.pdf
43871 16/03/2563 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 341 563/609/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่2.pdf
40003 03/02/2563 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 427 373/868/ประกาศรายชื่อโครงการที่เข้า CoST รอบที่1.pdf
33468 15/10/2562 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 278 830/217/ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต.PDF
09717 19/12/2561 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 457 167/168/DOC191218-19122018111720.pdf
94597 09/05/2561 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 568 721/363/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ เพิ่มเติม.pdf
94596 09/05/2561 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 286 59/708/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ.pdf
56861 23/01/2560 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 1,856 613/943/มติ ครม. COST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.172 s