การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบและมอบพวงมาลัยอวยพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 09/04/2564 5
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 09/04/2564 16
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 08/04/2564 30
การประชุมคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2564 08/04/2564 8
39
12
10
23
39
17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1176 รายการ
processing time 1.374 s