การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 23/05/2565 28
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี 23/05/2565 19
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 71 ปี 19/05/2565 33
การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 18/05/2565 29
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 09/05/2565 136
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” และหัวข้อวิชา “เคล็ดลับเสริมการบริหารอย่างมืออาชีพ” 07/05/2565 104
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89 03/05/2565 82
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลาและปัตตานี 02/05/2565 127
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง 29/04/2565 98
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา 28/04/2565 99
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1389 รายการ
processing time 1.584 s