การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 20 ปี 03/10/2565 26
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี 03/10/2565 24
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 28/09/2565 130
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2565 28/09/2565 27
การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการบริหารเงินคงคลัง ครั้งที่ 4/2565 23/09/2565 60
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 และงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี 22/09/2565 87
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาการประมาณการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ” 22/09/2565 61
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 21/09/2565 55
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565 20/09/2565 71
การอบรมการใช้งานระบบ CosT ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 19/09/2565 63
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1470 รายการ
processing time 1.673 s