การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง สำรวจความเสียหายของอาคารเก็บพัสดุกรมบัญชีกลาง 29/09/2566 3
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี 29/09/2566 2
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 28/09/2566 13
กรมบัญชีกลางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 28/09/2566 32
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2566 27/09/2566 20
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2566 26/09/2566 39
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566 26/09/2566 40
การประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 25/09/2566 31
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2566 25/09/2566 26
กรมบัญชีกลางทดสอบระบบ Queue System เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งาน ในวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี 22/09/2566 69
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1726 รายการ
processing time 2.106 s