การแสดงผล C C C
ประจำปี 2565
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
42302 30/03/2566 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 146 966/832/รายงาน สตง. ปี 65.pdf
26176 12/10/2565 งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 177 726/870/งบทดลองประจำเดือนกันยายน2565.pdf
26178 15/09/2565 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 24 599/748/งบทดลองประจำเดือนกันยายน2565.pdf
26177 15/08/2565 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 16 187/288/งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2565.pdf
26187 12/07/2565 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 27 509/550/งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2565.pdf
16265 15/06/2565 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 118 813/201/งบทดลอง_พ.ค.65.pdf
16259 13/06/2565 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 28 780/799/งบทดลอง_เม.ย.65.pdf
10512 08/04/2565 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 45 503/283/งบทดลอง_มี.ค.65.pdf
07301 15/03/2565 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 25 336/1017/งบทดลอง_ก.พ.65.pdf
03511 14/02/2565 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 78 650/990/งบทดลอง_ม.ค.65.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.774 s