การแสดงผล C C C
Download
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65608 28/11/2566 แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ 1,975 794/198/เงินเดือน 2 รอบ.rar
64547 15/11/2566 แบบฟอร์มพิจารณาปัจจัยเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 548 641/174/ปัจจัย.rar
63300 02/11/2566 ไขข้อสงสัย 20 คำถาม กับ กรมบัญชีกลาง เรื่อง การปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2 รอบ 540 11/585/20 คำถาม กับการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ.pdf
40938 22/03/2566 แบบขอยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 649 397/460/แบบขอยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ.pdf
28040 28/11/2565 แบบกรอกข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 1,271 862/371/แบบกรอกข้อมูลคณกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน.rar
86802 06/08/2564 แบบฟอร์มการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,961 1008/590/แบบฟอร์มการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.pdf
81090 27/05/2564 แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6,791 607/386/แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.pdf
81087 27/05/2564 แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,771 654/630/แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf
78967 31/03/2564 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 495
78973 31/03/2564 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 776
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 18 รายการ
processing time 1.847 s