การแสดงผล C C C
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
83035 29/05/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 38 405/332/เผยแพร่อนุมัติแผน67 (6 รายการ).pdf
81269 07/05/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 61 992/613/เผยแพร่แผน ประจำปี 67 จำนวน 2 โครงการ.pdf
81268 01/05/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 1022/114/แผน67 ปรับปรุงสถานที่ ชั้น 1.pdf
80114 25/04/2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 66 242/536/แบบฟอร์ม O14 .xls ปี 2566 .xls
73847 20/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 219 901/204/ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษา.pdf
73933 20/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 73 917/547/ประกาศแผน .pdf
73073 13/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 73 14/741/ประกาศแผนล่าสุด,0.pdf
68376 27/12/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 274 575/168/ประกาศแผน.pdf
67935 21/12/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 99 331/345/mergedPDF12.pdf
65500 27/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 182 974/197/mergedPDF11.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 38 รายการ
processing time 1.963 s