การแสดงผล C C C
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57113 28/08/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 349 451/143/รางวัลองค์กรความเป็นเลิศ.pdf
56299 17/08/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 193 249/843/ปี 66 ประกาศแผน.pdf
48386 23/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 633 499/618/ประกาศแน ทุนหมุนเวียน.pdf
50317 19/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 143 982/620/mergedPDF8.pdf
50300 31/03/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 75 104/131/7.2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
40898 09/03/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 409 70/886/6.2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.PDF
35333 07/02/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 472 842/193/MX-M565N_20230207_123836.pdf
50327 05/01/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 42 855/498/mergedPDF9.pdf
24064 30/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,079 829/412/ประกาศแผน.pdf
26270 19/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 242 231/340/S0126001_Rotated.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 24 รายการ
processing time 1.738 s