การแสดงผล C C C
ประกาศเจตนารมณ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
06813 11/03/2565 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 174 487/188/ความเสมอภาคหญิง ชาย โปรสเตอร์-Recovered.jpg
04044 18/02/2565 มาตรการในการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 135 60/410/มาตรการในการป้องกัน.pdf
03506 14/02/2565 ประกาศกรมบัญชีกลางมาตรการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 128 999/963/ประกาศกรมบัญชีกลาง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.959 s