การแสดงผล C C C
คลิปวิดีโอ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ขนาด ผู้ชม
นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน เพิ่ม  ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในรายการคนหลังข่าว (17.25 นาที)(สพบ.) นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน เพิ่ม ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในรายการคนหลังข่าว (17.25 นาที)(สพบ.) 26/07/2559 60.0 MB
160
ขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (01.03) (สพบ.) ขอพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (01.03) (สพบ.) 13/07/2559 13.0 MB
108
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน (03.53 นาที)(สพบ.) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน (03.53 นาที)(สพบ.) 12/07/2559 21.0 MB
40
พรบ.การบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558(07.56นาที)(สพบ.) พรบ.การบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558(07.56นาที)(สพบ.) 08/07/2559 22.0 MB
57
การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด(10.44 นาที)(สพบ.) การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด(10.44 นาที)(สพบ.) 07/07/2559 44.0 MB
40
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตอนที่ 2 : ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) : เผยแพร่ทาง YouTube กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 มิ.ย. 58 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตอนที่ 2 : ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) : เผยแพร่ทาง YouTube กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 มิ.ย. 58 22/06/2558 24.0 MB
89
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.32 s