ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31252 16/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate inPublic Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 2,761 815/616/4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-cpp รุ่น 2,0.pdf
30907 10/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) 1,096 267/967/6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบe-cpp รุ่น1 เพิ่มเติม.pdf
30844 09/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1หลักสูตรเตรียมความพร้อม(Preparation Course) รุ่นที่ 1 2,376 519/534/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-cpp รุ่น1.pdf
30706 06/09/2562 เสียงการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 103 584/416/เสียง CGD Openhouse Knowledge Sharing30สค62.rar
30705 06/09/2562 (PART4) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 91 381/608/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.4.ppt
30682 06/09/2562 (PART3) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 31 770/477/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.3.ppt
30668 06/09/2562 (PART2) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 35 707/858/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.2.ppt
30630 05/09/2562 (PART1) เอกสารการบรรยาย โครงการ CGD Open House : Knowledge Sharing วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 100 898/459/เผยแพร่ ประสบการณ์อธิบดึสุทธิรัตน์ EX1.1.ppt
30166 30/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 12 468 230/497/หลักสูตร Compre รุ่นที่ 12.pdf
29964 28/08/2562 ใบสมัคร ชิมช้อปใช้ สำหรับผู้ประกอบการ 70 647/490/แบบฟอร์มใบสมัคร_ใช้จริง,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 650 รายการ
processing time 1.918 s