NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
16167 19/03/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 118 104/929/หลักสูตร Inter Fin รุ่นที่ 2.pdf
15921 14/03/2562 ประกาศรายชื่อการเข้ารับการอบรม (สำหรับผู้สมัครสำรอง) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 (รวมวันทดสอบ) 118 744/896/ประกาศหลักสูตร (ตัวสำรอง) Adv.it.pdf
15881 14/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting (ผู้มีสิทธิ์ตัวจริง) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (รวมวันทดสอบ) 167 203/457/ประกาศรายชื่อ  Adv.Con 62 (ตัวจริง).pdf
14622 01/03/2562 ประกาศรายชื่อการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 (รวมวันทดสอบ) 317 621/117/ประกาศรายชื่อหลักสูตร Adv.It.pdf
14578 01/03/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 250 542/897/หลักสูตร Inter Con รุ่นที่ 1.pdf
14577 01/03/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 236 193/861/หลักสูตร Inter IT รุ่นที่ 1.pdf
14576 01/03/2562 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 177 959/308/หลักสูตร Inter Per รุ่นที่ 1.pdf
14319 27/02/2562 ประกาศเลื่อนการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance (สอบซ่อม) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management (สอบซ่อม) 152 154/997/ประกาศเลื่อนรับสมัครสอบ Adv Fin และ Adv Per(สอบซ่อม).pdf
14318 27/02/2562 ประกาศเลื่อนการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) 55 868/389/ประกาศเลื่อนรับสมัครสอบ Fun รุ่นที่ 2(สอบซ่อม).pdf
14044 22/02/2562 ประกาศเลื่อนการจัดฝึกอบรม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งยืนยันการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance และหลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management 473 895/98/1. ประกาศAdv Fin AdvPer62( เลื่อน).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 600 รายการ
processing time 1.045 s