ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
28598 06/08/2019 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 3 291 856/430/ประกาศรายชื่อ Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 3.pdf
28595 06/08/2019 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 3 145 156/928/ประกาศรายชื่อ Funda รุ่นที่ 3 (สป.สาธารณสุข).pdf
27920 26/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 457 859/53/หลักสูตร Adv Per.pdf
27919 26/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 307 841/866/หลักสูตร Adv Fin.pdf
26874 12/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 2,729 319/716/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม e-CPP รุ่นที2.pdf
26407 05/07/2019 ประกาศรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 3,090 126/147/ประกาศรายชื่อ e-CPP รุ่นที่ 1 (01).pdf
26201 03/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 4,954 465/467/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าลงทะเบียน e-cpp รุ่นที่ 2.pdf
25510 27/06/2019 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive (สอบซ่อม) 666 196/270/ประกาศรายชื่อ Compre (สอบซ่อม),0.pdf
25349 25/06/2019 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,309 844/92/หลักสูตร Inter Con รุ่นที่ 2-3.pdf
25346 25/06/2019 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technologyg รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 548 683/149/หลักสูตร Inter IT รุ่นที่ 2-2.pdf
Record Display 1 to 10 from 638 Records
processing time 1.102 s