ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
54790 01/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 4/2563 596 1001/864/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบรุ่นที่ 4-63.pdf
54752 01/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2563 163 447/161/1. ประกาศรายชื่อinter It 63.pdf
54200 24/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3/2563 2,435 76/350/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 3 ปี 63.pdf
54198 24/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2/2563 1,783 893/307/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 2 ปี 63 .pdf
54197 24/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วัน เวลา และสถานที่สอบ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1/2563 1,835 714/772/ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ e-CPP รุ่นที่ 1 ปี 63.pdf
53587 18/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม และขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology 309 463/626/Advan IT.pdf
53565 18/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม และขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 13 155 1002/488/Compre รุ่น13.pdf
53541 18/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม และขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting 208 582/316/Advan Con.pdf
53539 18/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม และขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management 168 97/887/Advan Per.pdf
53538 18/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม และขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance 182 79/676/Advan Fin.pdf
Record Display 1 to 10 from 720 Records
processing time 1.147 s