การแสดงผล C C C
ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62034 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 417 476/720/Adv IT.pdf
62031 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 338 985/158/Adv Con.pdf
61049 18/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,206 934/10/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 5.pdf
60770 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 403 268/142/หลักสูตร Inter IT.pdf
60769 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 211 287/32/หลักสูตร Adv Per.pdf
60768 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 238 397/1020/หลักสูตร Adv Fin.pdf
- 11/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) 290 210/697/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อม Adv IT.pdf
59465 31/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9,901 37/133/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 4.pdf
59464 31/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8,990 164/255/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 3.pdf
59462 31/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9,319 291/377/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 750 รายการ
processing time 1.254 s