การแสดงผล C C C
ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81874 04/06/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2/2564 690 380/544/DOC040621-04062021165742.pdf
76569 09/04/2564 เรื่อง ขอเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกยอดข้อมูลบัญชีภาครัฐ 268 523/521/หนังสือเวียนเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบ.pdf
75016 24/03/2564 โครงการสัมมนาผู้รับบริการ (กรณีผู้รับบำนาญ) 214 951/231/โครงการสัมมนาผู้รับบริการ (กรณีผู้รับบำนาญ).pdf
68188 29/12/2563 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม) 10,268 704/285/เวียนรับสมัคร e-CPP เตรียมความพร้อม (ภายนอก).pdf
67448 18/12/2563 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,510 516/263/รวมแผนพัฒนาฯ ปี 64.pdf
65292 16/11/2563 การรับสมัคร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถสมัครออนไอน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://fprogramcgd.blogspot.com/ 564 0/760/หนังสือเวียนเปิดรับสมัคร บงส.8.pdf
62034 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 945 476/720/Adv IT.pdf
62031 01/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 589 985/158/Adv Con.pdf
61049 18/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,880 934/10/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Pre 63 รุ่นที่ 5.pdf
60770 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 564 268/142/หลักสูตร Inter IT.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 756 รายการ
processing time 1.345 s