ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21606 17/05/2562 เอกสารการบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 126 780/95/มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ศูนย์ราชการ เม.ย.62.rar
21561 17/05/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) 58 544/284/ประกาศรายชื่อ Inter IT รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
21558 17/05/2562 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) 36 924/291/ประกาศรายชื่อ Fun รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม).pdf
21411 15/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifed Government Internal Auditor - CGIA ) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 163 693/291/ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน Ad-Con 62.pdf
21264 14/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (ผู้สมัครสำรอง ครั้งที่ 2) 76 725/137/ประกาศรายชื่อ Fundamental รุ่น 2 สำรองรอบ 2.pdf
19330 03/05/2562 ประกาศการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2562 (เพิ่มเติม) 260 359/390/ประกาศรายชื่อส่วนขยายรับสมัคร AdvPer62.pdf
19327 03/05/2562 ประกาศการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance (เพ่ิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2562 (รวมวันทดสอบ) 196 687/40/ประกาศรายชื่อส่วนขยาย AdvFinan62.pdf
19289 03/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 214 504/199/ประกาศรายชื่อ InterIt 2 62,0.pdf
19102 02/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 (ผู้สมัครสำรอง) 130 514/312/ประกาศรายชื่อ Fundamental รุ่น 2 (สำรอง).pdf
18891 30/04/2562 ประกาศแจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 2 164 187/485/ประกาศยกเลิก InterPer รุ่น 2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 619 รายการ
processing time 0.985 s