NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 25/05/2561 38
TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP) 01/02/2558 704
TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 2 (ความสุข) 01/02/2558 200
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 0.968 s