ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
23225 06/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 68 732/691/หนังสือสั่งจ้าง พีค - ไอเดีย.pdf
23062 05/06/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 129 539/51/DOC050619-05062019143334.pdf
23804 31/05/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 48 556/261/พ.ค 62.pdf
22677 29/05/2019 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 51 1008/291/ราคากลาง.rar
22676 29/05/2019 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงสถานที่ทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 88 250/223/ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference  TOR).rar
22660 29/05/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 35 601/372/ยกเลิก.pdf
21983 22/05/2019 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 100 798/494/ตารางราคากลาง.pdf
21978 22/05/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 195 196/437/แผนจ้างที่ปรึกษา (กนท.).pdf
21851 21/05/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82 930/555/ประกาศ ปรับปรุง ชั้น 6-7.pdf
21340 14/05/2019 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลางอาคาร 3 ชั้น 6 และ 7 82 111/414/ราคากลาง.rar
Record Display 1 to 10 from 461 Records
processing time 0.995 s