ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
60782 16/09/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการเงินการคลัง 30 142/106/แผน.pdf
60672 14/09/2020 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 44 521/251/ราคากลาง 95 ล้าน.pdf
60434 10/09/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๙ กรมบัญชีกลาง 51 224/388/DOC140920-14092020092417_Rotated_Rotated.pdf
60448 03/09/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37 197/914/ประกาศแผนโครงการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินฯ.pdf
60447 03/09/2020 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10 593/989/ราคากลาง-โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินฯ.pdf
60449 28/08/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก 5 674/9/ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563.pdf
59583 28/08/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 81 420/789/ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563.pdf
60218 28/08/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59 346/572/แผนกองการพัสดุภาครัฐ.pdf
58842 21/08/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก 95 572/471/DOC210820-21082020110731.pdf
58804 20/08/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็dทรอนิกส์ (e-bidding) 138 256/374/อันนี้.pdf
Record Display 1 to 10 from 628 Records
processing time 1.217 s