ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
29240 15/08/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 59 803/471/DOC160819-16082019142429.pdf
29151 14/08/2019 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 46 154/484/ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพั.pdf
29150 14/08/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายทอดตลาดหนังสือคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือข้อหารือของกรมบัญชีกลาง 11 334/774/ขายหนังสือ.pdf
29239 09/08/2019 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 701/29/คบจ.pdf
28662 06/08/2019 ประกาศราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 125 405/846/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.pdf
28938 02/08/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายรถยนต์ตู้โดยวิธีทอดตลาด 32 100/874/ขายรถตู้.pdf
29329 31/07/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 62 2 704/174/กรกฎาคม62.pdf
27974 26/07/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส็ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 173 264/970/ประกาศกรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดทำระบบพัฒนาฯ.pdf
27245 18/07/2019 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม โดยวิธีคัดเลือก 111 429/599/ประกาศผู้ชนะ.pdf
27241 18/07/2019 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 152 843/505/TOR E-leaning 29.5.62.pdf
Record Display 1 to 10 from 477 Records
processing time 1.279 s