ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29575 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 738/164/DOC220819-22082019151349,0.pdf
27974 26/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส็ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 188 264/970/ประกาศกรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดทำระบบพัฒนาฯ.pdf
26164 03/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 205 301/554/ประกาศผู้ชนะ ชัน 6-7 GF,0.pdf
23062 05/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 322 539/51/DOC050619-05062019143334.pdf
22660 29/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 65 601/372/ยกเลิก.pdf
21851 21/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 140 930/555/ประกาศ ปรับปรุง ชั้น 6-7.pdf
21339 14/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 200 550/36/ร่าง TOR.rar
13424 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 344 833/16/ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่อง ศทส..pdf
10209 27/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680 281/644/DOC271218-27122018152242.pdf
10173 26/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200 759/440/ประกาศ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 102 รายการ
processing time 1.794 s