การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
12980 05/05/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 54 91/194/New PDF File.pdf
11972 12/04/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโึีครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 332/139/ประกาศ เอกสารซื้อ.pdf
12057 27/12/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 553/202/S0092001.PDF
12063 21/12/2564 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62 971/569/โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง.pdf
94512 17/11/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 131 787/749/ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (2).pdf
94144 12/11/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกกาารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 50 737/221/DOC121121-12112021110912.pdf
93077 29/10/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 186 948/918/DOC291021-29102021154151.pdf
90613 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 93 787/870/ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 65.pdf
90609 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 114 315/533/ประกาศโน้ตบุ๊ก 64.pdf
90598 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 249 704/460/ประกาศคำนวณราคากลาง (2).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 148 รายการ
processing time 2.636 s