ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
36516 27/11/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127 773/362/ประกาศบทเรียน.pdf
34454 28/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 107 288/270/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ.pdf
31413 18/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98 259/1000/ประกาศผู้ชนะระบบสารสนเทศ.pdf
30520 04/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70 474/250/ยกเลิก.pdf
30397 02/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลาวกรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 174 259/882/โครงการห้องน้ำ.pdf
29575 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 169 738/164/DOC220819-22082019151349,0.pdf
27974 26/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส็ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 261 264/970/ประกาศกรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดทำระบบพัฒนาฯ.pdf
26164 03/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259 301/554/ประกาศผู้ชนะ ชัน 6-7 GF,0.pdf
23062 05/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 366 539/51/DOC050619-05062019143334.pdf
22660 29/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 85 601/372/ยกเลิก.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 107 รายการ
processing time 1.827 s