การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59627 22/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชิวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลางสำหรับโครงการก่อสร้างหลังคากันสาด กรมบัญชีกลาง บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 268/963/ประกาศยกเลิก.pdf
- 08/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ 14 749/675/ประกาศ จ. จัดงานทุนหมุนเวียน.pdf
58444 08/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน 55 204/150/ประกาศผู้ชนะ จ.ที่ปรึกษา.pdf
58079 04/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 770/666/ความเป็นเลิศ.pdf
58132 04/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 895/187/ประกาศผู้ชนะ คบจ.pdf
57683 30/08/2566 ประกาศราคากลาง การจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33 795/62/ราคากลาง คบจ 65.pdf
55887 11/08/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62 868/546/23. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
55472 03/08/2566 ประกวดราคาจ้างโครงการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 358/1021/ประกาศ จ. จัดงานทุนหมุนเวียน.pdf
51736 29/06/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกกาารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบซื้อสินค้าและบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46 960/612/17. ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ.PDF
51735 29/06/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม (มอก.) จำนวน 7,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 53 164/939/ประกาศซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (มอก.).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 799 รายการ
processing time 1.84 s