ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29575 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 738/164/DOC220819-22082019151349,0.pdf
29562 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Comperhensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Parthershipฯ 3 445/524/DOC220819-22082019134921,0.pdf
29240 15/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 136 803/471/DOC160819-16082019142429.pdf
29151 14/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 89 154/484/ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพั.pdf
29150 14/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายทอดตลาดหนังสือคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือข้อหารือของกรมบัญชีกลาง 22 334/774/ขายหนังสือ.pdf
29239 09/08/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 701/29/คบจ.pdf
28662 06/08/2562 ประกาศราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 142 405/846/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.pdf
28938 02/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายรถยนต์ตู้โดยวิธีทอดตลาด 47 100/874/ขายรถตู้.pdf
29329 31/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 62 15 704/174/กรกฎาคม62.pdf
27974 26/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส็ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 188 264/970/ประกาศกรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดทำระบบพัฒนาฯ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 479 รายการ
processing time 1.042 s