การแสดงผล C C C
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
70729 25/01/2564 กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน 70
95911 25/05/2561 สรุปข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 146
0001 01/02/2558 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP) 822
0002 01/02/2558 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 2 (ความสุข) 313
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 2.017 s