ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 4 10/08/2563 19
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 07/08/2563 18
การนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03/08/2563 39
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 02/08/2563 10
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 01/08/2563 13
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 31/07/2563 11
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2563 31/07/2563 12
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 29/07/2563 38
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่และสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 29/07/2563 24
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังจังหวัดพังงาและสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต 29/07/2563 20
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 376 รายการ
processing time 1.356 s