ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2563 23/01/2563 20
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2563 21/01/2563 28
กิจกรรมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 7 13/01/2563 110
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 08/01/2563 76
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07/01/2563 37
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 06/01/2563 25
พิธีมอบรางวัลชิมช้อปใช้ ครั้งที่ 1 และจับรางวัลชิมช้อปใช้ ครั้งที่ 2 03/01/2563 36
การประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาการรับเงินคืน (Cash Back) 26/12/2562 29
พิธีเปิดการให้บริการหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation ในระบบ e-GP ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ระหว่าง กรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย 25/12/2562 35
กรมบัญชีกลางลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 23/12/2562 47
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 319 รายการ
processing time 1.094 s