ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2562 03/12/2562 19
การประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/12/2562 20
รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง 15/11/2562 64