ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16/01/2562 17
การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14/01/2562 23
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561 07/12/2561 149
การประชุมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 07/12/2561 37
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” 20/11/2561 462
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31/10/2561 169
การตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางของรองปลัดกระทรวงการคลัง 26/10/2561 141
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 05/10/2561 144
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 28/09/2561 253
โครงการ “Startup ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” 25/09/2561 163
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 235 รายการ
processing time 0.679 s