NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" 11/04/2562 105
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง ศึกษาดูงาน ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 05/04/2562 109
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS 18/03/2562 202
การประชุม PEMNA Treasury Community of Practice Meeting 14/03/2562 65
การศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์และหัวหน้าทีมของสำนักงานศาลปกครอง 26/02/2562 79
พิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 30/01/2562 151
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2562 30/01/2562 57
ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐภายใต้ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 25/01/2562 168
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16/01/2562 108
การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14/01/2562 79
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 243 รายการ
processing time 0.977 s