ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563 29/05/2563 20
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563 28/05/2563 19
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์สดในรายการสถานีประชาชน ออกอากาศทาง Thai PBS 27/05/2563 89
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าว การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง 25/05/2563 56
การประชุมแนวทางการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รอบที่ 1 18/05/2563 80
รมว.คลัง ติดตามการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ในวันสุดท้ายของการเปิดรับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ 15/05/2563 32
กรมบัญชีกลาง ร่วมติดตามการดำเนินการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและขอทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 15/05/2563 32
กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการดำเนินงานมาตรการชดเชยรายได้ของกระทรวงการคลัง ต่อเนื่อง 07/05/2563 86
กรมบัญชีกลาง ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการชดเชยรายได้ของกระทรวงการคลัง 05/05/2563 64
กรมบัญชีกลาง ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการชดเชยรายได้ของกระทรวงการคลัง 01/05/2563 73
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 353 รายการ
processing time 1.256 s