ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
การประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 22/10/2019 0
อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 22/10/2019 2
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง 22/10/2019 16
รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมบัญชีกลาง 11/10/2019 62
กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 07/10/2019 80
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ชิมช้อปใช้ ณ ตลาดหนองมน จ.ชลบุรี 04/10/2019 40
งานแถลงข่าวความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 02/10/2019 74
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฟังหู ไว้หู” 02/10/2019 23
กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” ณ ตลาดดอนหวาย 30/09/2019 45
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 30/09/2019 71
Record Display 1 to 10 from 295 Records
processing time 1.072 s