การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 28/09/2565 79
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2565 28/09/2565 17
การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการบริหารเงินคงคลัง ครั้งที่ 4/2565 23/09/2565 52
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565 และงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี 22/09/2565 75
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาการประมาณการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ” 22/09/2565 56
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 21/09/2565 47
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565 20/09/2565 64
การอบรมการใช้งานระบบ CosT ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 19/09/2565 56
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม” 19/09/2565 48
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล” “สวัสดิกาการพยาบาลภาครัฐ” และ “BCG Economy โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย” 19/09/2565 53
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 846 รายการ
processing time 1.773 s