การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2566 27/09/2566 8
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2566 26/09/2566 28
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566 26/09/2566 32
การประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 25/09/2566 26
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2566 25/09/2566 20
กรมบัญชีกลางทดสอบระบบ Queue System เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งาน ในวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี 22/09/2566 65
การประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22/09/2566 36
การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป รอบที่ 1 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 22/09/2566 33
การประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) 21/09/2566 28
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97 21/09/2566 81
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1096 รายการ
processing time 1.973 s