การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบและมอบพวงมาลัยอวยพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 09/04/2564 4
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 09/04/2564 16
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 08/04/2564 28
การประชุมคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2564 08/04/2564 7
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 07/04/2564 39
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2564 07/04/2564 12
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรายงานการเงินของบรรษัทสินทรัพย์ไทย (บสท.) 07/04/2564 10
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนำร่อง “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุงร่มและเกล้า) 05/04/2564 23
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมรดน้ำขอพรอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 05/04/2564 39
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/04/2564 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 554 รายการ
processing time 1.357 s